STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54161 000.00.19.H26-210420-0002 210000140/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM

Còn hiệu lực

54162 000.00.19.H26-210419-0003 210000141/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

54163 000.00.19.H26-210417-0003 210000142/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚ

Còn hiệu lực

54164 000.00.19.H26-210426-0004 210000510/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế không bột, dùng một lần

Còn hiệu lực

54165 000.00.19.H26-210423-0007 210000511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

54166 000.00.19.H26-210423-0008 210000512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL DÙNG NGOÀI PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

54167 000.00.19.H26-210423-0009 210000513/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XỊT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

54168 000.00.19.H26-210426-0007 210000514/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Mặt nạ cố định đầu

Còn hiệu lực

54169 000.00.19.H26-210426-0008 210000515/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Tấm cố định chân không cho các khu vực điều trị

Còn hiệu lực

54170 000.00.19.H29-210322-0013 210000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực