STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54191 000.00.16.H05-210511-0002 210000022/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt họng CTTSORE

Còn hiệu lực

54192 000.00.04.G18-210414-00002 21000204/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

54193 000.00.04.G18-210414-00003 21000203/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

54194 000.00.04.G18-201228-00001 21000202/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

54195 000.00.04.G18-210504-00001 21000201/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

54196 000.00.04.G18-210507-00002 21000200/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt

Còn hiệu lực

54197 000.00.04.G18-210507-00001 21000199/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng pin

Còn hiệu lực

54198 000.00.04.G18-210414-0006 210067GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GENDIS Khay thử xét nghiệm định tính và phân biệt kháng nguyên Dengue NS1 và kháng thể IgM/IgG kháng Dengue

Còn hiệu lực

54199 000.00.17.H39-210303-0001 210000016/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Băng keo cá nhân dạng cuộn (TRAUMA-SM BANDAGE)

Còn hiệu lực

54200 000.00.17.H39-210415-0001 210000008/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực