STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54221 18009663/HSCBA-HCM 180000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM BÁCH QUANG Họ dụng cụ kẹp thủy tinh thể Cartridge ( gồm các Model: PSCST, EMERALDC, 1CART30, 1VIPR30, 1MTEC30, các cỡ, các loại)

Còn hiệu lực

54222 18010198/HSCBA-HN 180000600/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BÔNG GẠC ĐẮP VẾT THƯƠNG- ĐÃ TIỆT TRÙNG (COTTON GAUZE COVERING WOUND- STERILIZED)

Còn hiệu lực

54223 18010336/HSCBA-HN 180000602/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHÓA BA CHẠC (THREE WAY STOPCOCK)

Còn hiệu lực

54224 18010370/HSCBA-HN 180000603/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Bộ cố định chi trên

Còn hiệu lực

54225 18010371/HSCBA-HN 180000604/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Bộ cố định chi dưới

Còn hiệu lực

54226 18010372/HSCBA-HN 180000605/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Bộ cố định cột sống

Còn hiệu lực

54227 18010373/HSCBA-HN 180000606/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Bộ cố định cổ

Còn hiệu lực

54228 18010374/HSCBA-HN 180000607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Gối giạng hông

Còn hiệu lực

54229 18010275/HSCBA-HN 180000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tấm chắn cắt chỉ

Còn hiệu lực

54230 18010276/HSCBA-HN 180000584/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ dũa tổ chức

Còn hiệu lực