STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54221 19012775/HSCBA-HN 190000335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Hệ thống máy li tâm và phụ kiện model Allegra X-30; Allegra X-30R

Còn hiệu lực

54222 19012809/HSCBA-HN 190000336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Máy bơm khí CO2 ổ bụng, kèm các phụ kiện dây dẫn khí vào và ra

Còn hiệu lực

54223 19001326/HSCBMB-HP 190000004/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIÊN AN

Còn hiệu lực

54224 19000822/HSCBMB-BD 190000001/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTI

Còn hiệu lực

54225 19000737/HSCBSX-BD 190000003/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Răng sứ nha khoa

Còn hiệu lực

54226 19000150/HSCBA-BN 190000009/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54227 19000151/HSCBA-BN 190000011/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Mũ giấy y tá

Còn hiệu lực

54228 19000046/HSCBA-HD 190000005/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi ZE - SAT baby

Còn hiệu lực

54229 19000045/HSCBA-HD 190000006/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi ZE - SAT

Còn hiệu lực

54230 19000001/HSCBSX-TN 190000001/PCBSX-TN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ROYAL TONG Bộ dây truyền dịch có bộ lọc thông thường, kèm kim

Còn hiệu lực