STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54221 000.00.19.H29-210302-0016 210000294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Phim dán vết thương trong suốt có gạc

Còn hiệu lực

54222 000.00.19.H29-210416-0002 210000295/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54223 000.00.19.H29-210420-0004 210000296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ Kềm/dụng cụ cắt tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54224 000.00.19.H29-210420-0005 210000297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ vặn vít và giữ xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54225 000.00.19.H29-210420-0006 210000298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ mài xương các loại các cỡ

Còn hiệu lực

54226 000.00.19.H29-210302-0013 210000299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực

54227 000.00.12.H19-210415-0002 210000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

54228 000.00.03.H42-210420-0001 210000001/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ XUÂN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

54229 000.00.17.H53-210409-0001 210000003/PCBA-TN

CÔNG TY TNHH HIẾU HIỀN TÂY NINH Găng tay y tế latex

Còn hiệu lực

54230 000.00.19.H26-210408-0005 210000137/PCBMB-HN

NGUYỄN THỊ THANH

Còn hiệu lực