STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54261 000.00.19.H26-210427-0006 210000154/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALLENGERS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54262 000.00.19.H26-210503-0001 210000155/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MAX MARKETING

Còn hiệu lực

54263 000.00.19.H26-210507-0001 210000156/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH

Còn hiệu lực

54264 000.00.19.H26-210406-0008 210000028/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

54265 000.00.19.H26-210506-0013 210000571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Tấm đế cố định vùng bụng, chậu

Còn hiệu lực

54266 000.00.19.H26-210505-0006 210000572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy ly tâm thường

Còn hiệu lực

54267 000.00.19.H26-210505-0007 210000573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy ly tâm túi máu

Còn hiệu lực

54268 000.00.19.H26-210505-0005 210000574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy ly tâm lạnh

Còn hiệu lực

54269 000.00.19.H26-210510-0005 210000575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Họ Panh dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54270 000.00.19.H26-210506-0014 210000576/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA GEL BÔI NGOÀI DA (Mã sản phẩm SENCI SKIN MELASMA CLEAR/01)

Còn hiệu lực