STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54271 000.00.19.H26-200715-0007 200001229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

54272 000.00.19.H26-200709-0009 200001230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dây bơm cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

54273 000.00.19.H26-200709-0022 200000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP

Còn hiệu lực

54274 000.00.19.H26-200703-0012 200000155/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54275 000.00.19.H26-200709-0021 200000229/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TTN HOLDINGS

Còn hiệu lực

54276 000.00.19.H26-200709-0018 200000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54277 000.00.19.H26-200712-0001 200000231/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI

Còn hiệu lực

54278 000.00.19.H26-200619-0019 200001231/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực

54279 000.00.19.H26-200619-0018 200001232/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực

54280 000.00.19.H26-200619-0016 200001233/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực