STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54291 000.00.19.H26-210407-0008 210000119/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

54292 000.00.19.H26-210409-0007 210000120/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC BẢO

Còn hiệu lực

54293 000.00.19.H26-210325-0003 210000426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn khám

Còn hiệu lực

54294 000.00.19.H26-210323-0009 210000427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

54295 000.00.19.H26-210323-0011 210000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

54296 000.00.19.H26-210330-0007 210000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ đựng thuốc và đồ dùng trong phòng bệnh nhân

Còn hiệu lực

54297 000.00.19.H26-210325-0006 210000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn mổ thủy lực

Còn hiệu lực

54298 000.00.19.H26-210325-0004 210000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn khám điện

Còn hiệu lực

54299 000.00.19.H26-210325-0005 210000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn mổ điện thủy lực

Còn hiệu lực

54300 000.00.19.H26-210409-0005 210000121/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÂM TIẾN

Còn hiệu lực