STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54301 000.00.19.H29-210302-0014 210000292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán y tế đa năng dạng cuộn

Còn hiệu lực

54302 000.00.19.H29-210316-0011 210000059/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH BẠCH HUỆ

Còn hiệu lực

54303 000.00.19.H29-210406-0013 210000060/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54304 000.00.19.H29-210302-0015 210000293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán y tế chống thấm nước dạng cuộn

Còn hiệu lực

54305 000.00.19.H29-210302-0016 210000294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Phim dán vết thương trong suốt có gạc

Còn hiệu lực

54306 000.00.19.H29-210416-0002 210000295/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54307 000.00.19.H29-210420-0004 210000296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ Kềm/dụng cụ cắt tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54308 000.00.19.H29-210420-0005 210000297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ vặn vít và giữ xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54309 000.00.19.H29-210420-0006 210000298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ mài xương các loại các cỡ

Còn hiệu lực

54310 000.00.19.H29-210302-0013 210000299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực