STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54321 000.00.19.H26-201209-0018 200002200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

54322 000.00.17.H08-201105-0001 200000002/PCBMB-BĐ

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

54323 000.00.19.H26-201211-0011 200002201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH DUNG DỊCH XỊT MŨI VIMINOSE

Còn hiệu lực

54324 000.00.19.H26-201214-0004 200002202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GINSEN DUNG DỊCH XOA BÓP GINSEN

Còn hiệu lực

54325 000.00.19.H26-201215-0005 200000467/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

54326 000.00.19.H26-201215-0009 200000468/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ASU

Còn hiệu lực

54327 000.00.22.H44-201103-0001 200000004/PCBMB-PT

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ CẨM KHÊ

Còn hiệu lực

54328 000.00.04.G18-200908-0012 200000049/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Còn hiệu lực

54329 000.00.04.G18-200908-0003 200000050/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC

Còn hiệu lực

54330 000.00.16.H25-201118-0001 200000072/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe cáng đẩy bệnh nhân nâng hạ thủy lực

Còn hiệu lực