STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54331 18010226/HSCBA-HN 180000557/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

54332 18010239/HSCBA-HN 180000558/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH THIẾT BỊ TRỊ LIỆU HỒNG NGOẠI

Còn hiệu lực

54333 18010249/HSCBA-HN 180000559/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Huyết áp kế đồng hồ

Còn hiệu lực

54334 18011577/HSCBMB-HN 180000083/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT

Còn hiệu lực

54335 18010253/HSCBA-HN 180000560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ thuốc cấp cứu

Còn hiệu lực

54336 18010255/HSCBA-HN 180000561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN VIỆT Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

54337 18010256/HSCBA-HN 180000562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN VIỆT Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

54338 18010259/HSCBA-HN 180000563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dùi tổ chức

Còn hiệu lực

54339 18010260/HSCBA-HN 180000564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) kìm kẹp giữ xương

Còn hiệu lực

54340 18010261/HSCBA-HN 180000565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Giường cấp cứu đa năng

Còn hiệu lực