STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54341 18010262/HSCBA-HN 180000566/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Xe tiêm làm thủ thuật

Còn hiệu lực

54342 18010263/HSCBA-HN 180000567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

54343 18011580/HSCBMB-HN 180000084/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP

Còn hiệu lực

54344 18010265/HSCBA-HN 180000568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dao mổ

Còn hiệu lực

54345 18010266/HSCBA-HN 180000569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn mổ điều khiển điện

Còn hiệu lực

54346 18010267/HSCBA-HN 180000570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn đẻ/ khám phụ khoa điều khiển điện

Còn hiệu lực

54347 18010268/HSCBA-HN 180000571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que phẫu tích

Còn hiệu lực

54348 18011582/HSCBMB-HN 180000085/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL

Còn hiệu lực

54349 18010270/HSCBA-HN 180000573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ ) Que dùi thăm dò

Còn hiệu lực

54350 18010272/HSCBA-HN 180000574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Giũa xương

Còn hiệu lực