STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54341 000.00.19.H26-210414-0006 210000527/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Giường bệnh nhân chạy bằng điện

Còn hiệu lực

54342 000.00.19.H26-210414-0004 210000528/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Cáng xe đẩy

Còn hiệu lực

54343 000.00.19.H26-210414-0002 210000529/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Cáng y tế

Còn hiệu lực

54344 000.00.19.H26-210416-0015 210000530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Gel nhiệt miệng ABC ORALICIN

Còn hiệu lực

54345 000.00.19.H26-210416-0011 210000531/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Xe đẩy cáng cứu thương

Còn hiệu lực

54346 000.00.19.H26-210416-0010 210000532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Xe đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

54347 000.00.19.H26-210423-0001 210000145/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54348 000.00.19.H26-210424-0002 210000533/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAVUCO VIỆT NAM DUNG DỊCH NGOÀI DA

Còn hiệu lực

54349 000.00.19.H26-210426-0003 210000534/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG NƯỚC SÚC MIỆNG THUẦN MỘC

Còn hiệu lực

54350 000.00.19.H26-210427-0002 210000146/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG

Còn hiệu lực