STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54351 18010273/HSCBA-HN 180000575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Nâng bẩy tổ chức

Còn hiệu lực

54352 18010274/HSCBA-HN 180000576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ nong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54353 18011583/HSCBMB-HN 180000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA

Còn hiệu lực

54354 18010283/HSCBA-HN 180000577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đệm chống loét

Còn hiệu lực

54355 18010292/HSCBA-HN 180000578/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Thiết bị nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

54356 18009542/HSCBA-HCM 180000695/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Giương điện

Còn hiệu lực

54357 18009611/HSCBA-HCM 180000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại GSS

Còn hiệu lực

54358 18009612/HSCBA-HCM 180000699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại SKY

Còn hiệu lực

54359 18009630/HSCBA-HCM 180000705/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

54360 18009632/HSCBA-HCM 180000706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Họ các bộ khăn dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực