STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54351 000.00.19.H26-210410-0003 210000464/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Màng bọc tiệt trùng (Sterilization Wraps)

Còn hiệu lực

54352 000.00.19.H26-210402-0005 210000128/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54353 000.00.19.H26-210410-0001 210000465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54354 000.00.19.H26-210412-0007 210000466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Tủ bảo quản mẫu , Tủ âm sâu

Còn hiệu lực

54355 000.00.19.H26-210413-0004 210000126/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH RIOPHARMA

Còn hiệu lực

54356 000.00.19.H26-210407-0005 210000127/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC

Còn hiệu lực

54357 000.00.16.H60-201009-0001 210000001/PCBSX-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI PHÚ Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

54358 000.00.19.H29-210414-0014 210000053/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN

Còn hiệu lực

54359 000.00.19.H29-210304-0001 210000261/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

54360 000.00.19.H29-210412-0007 210000262/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM Khẩu trang y tế - 4 lớp

Còn hiệu lực