STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54361 000.00.16.H05-210409-0001 210000003/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ LỘC LUYẾN

Còn hiệu lực

54362 000.00.16.H05-210407-0001 210000014/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54363 000.00.16.H05-210408-0001 210000015/PCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH DUNG DỊCH XỊT MŨI NOSE CARE

Còn hiệu lực

54364 000.00.12.H19-210405-0001 210000002/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Gạc Tẩm Cồn

Còn hiệu lực

54365 000.00.19.H29-210112-0008 210000238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Hệ thống chất thử dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

54366 000.00.19.H29-210324-0002 210000239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN Đèn đọc phim X- quang

Còn hiệu lực

54367 000.00.19.H29-210308-0003 210000240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Khay chứa tiêu bản

Còn hiệu lực

54368 000.00.19.H29-210405-0006 210000241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ Khung cố định ngoài khối cặp Ortho-CK

Còn hiệu lực

54369 000.00.19.H29-210308-0004 210000242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Khay chứa tiêu bản

Còn hiệu lực

54370 000.00.19.H29-210302-0004 210000243/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Dung Dịch Xịt Mũi

Còn hiệu lực