STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54371 18010252/HSCBA-HN 180000541/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DRAGON Bộ rửa mũi xoang Nazokit

Còn hiệu lực

54372 18010052/HSCBA-HN 180000542/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

54373 18010081/HSCBA-HN 180000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

54374 18011569/HSCBMB-HN 180000082/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BÌNH MINH

Còn hiệu lực

54375 17000404/HSCBMB-TB 180000002/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

54376 18009621/HSCBA-HCM 180000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Chất đổ khuôn răng (hợp chất làm khuôn răng); Thạch cao nha khoa.

Còn hiệu lực

54377 18009622/HSCBA-HCM 180000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ đèn khám thanh quản

Còn hiệu lực

54378 18009623/HSCBA-HCM 180000692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

54379 18009624/HSCBA-HCM 180000693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ghế đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

54380 18009625/HSCBA-HCM 180000694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Xe đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực