STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54381 000.00.19.H29-210115-0009 210000055/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU ABC

Còn hiệu lực

54382 000.00.16.H23-210422-0001 210000004/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

54383 000.00.07.H27-210407-0001 210000002/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Cồn ethanol 70%

Còn hiệu lực

54384 000.00.16.H23-210412-0004 210000003/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Dung dịch xịt tai

Còn hiệu lực

54385 000.00.04.G18-201113-00006 21000197/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2) sử dụng cùng với máy PCR: cobas® SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54386 20011404/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100068ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Dao cắt cơ vòng có xẻ rãnh (không kèm dây thép dẫn hướng)

Còn hiệu lực

54387 17000198/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100073ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5

Còn hiệu lực

54388 000.00.04.G18-210106-0005 2100061ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

54389 000.00.04.G18-200813-0016 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

54390 000.00.04.G18-201216-0017 2100074ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang cao tần

Còn hiệu lực