STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54381 18011576/HSCBMB-HN 180000081/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

Còn hiệu lực

54382 18011574/HSCBMB-HN 180000080/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54383 18011572/HSCBMB-HN 180000079/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực

54384 18011571/HSCBMB-HN 180000078/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIMED

Còn hiệu lực

54385 17011157/HSCBMB-HN 180000076/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54386 18010244/HSCBA-HN 180000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH V.I.T.H.A.C.O.M VIỆT NAM Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện

Còn hiệu lực

54387 18010248/HSCBA-HN 180000515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bơm siêu âm tử cung vòi trứng (ABBI Air Bubble Based Infuser)

Còn hiệu lực

54388 18010250/HSCBA-HN 180000516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH ( Họ) Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54389 18010264/HSCBA-HN 180000518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Cặp nhiệt độ thủy ngân Eurogo

Còn hiệu lực

54390 18008911/HSCBMB-HCM 180000074/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN

Còn hiệu lực