STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54411 18011359/HSCBA-HN 180001564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn soi đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

54412 18011364/HSCBA-HN 180001565/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54413 18011362/HSCBA-HN 180001566/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Khay quả đậu

Còn hiệu lực

54414 18011365/HSCBA-HN 180001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

54415 18011363/HSCBA-HN 180001568/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

54416 18011747/HSCBMB-HN 180000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

54417 18011383/HSCBA-HN 180001569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Xe lăn

Còn hiệu lực

54418 18011384/HSCBA-HN 180001570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Ghế bô đi vệ sinh

Còn hiệu lực

54419 18011354/HSCBA-HN 180001571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Hộp vô trùng

Còn hiệu lực

54420 18011076/HSCBA-HN 180001572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy phân tích tinh trùng

Còn hiệu lực