STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54461 17006704/HSCBA-HCM 170001041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Bột thạch cao dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

54462 17008595/HSCBMB-HCM 170000394/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

54463 17006722/HSCBA-HCM 170001042/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate)

Còn hiệu lực

54464 17006724/HSCBA-HCM 170001043/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Cassette có tấm nhận ảnh (Regius Cassette Plate)

Còn hiệu lực

54465 17006723/HSCBA-HCM 170001044/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Hộp đựng tấm nhận ảnh / Cassette (Regius Cassette)

Còn hiệu lực

54466 17006730/HSCBA-HCM 170001045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Cân sức khỏe kèm thước đo chiều cao

Còn hiệu lực

54467 17007501/HSCBA-HN 170000988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

54468 170006908/HSCBA-HN 170000989/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Hóa chất xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

54469 17007536/HSCBA-HN 170000990/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

54470 17007489/HSCBA-HN 170000991/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh miệng

Còn hiệu lực