STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54471 000.00.19.H26-210719-0017 210001263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế khám phụ khoa

Còn hiệu lực

54472 000.00.19.H26-210811-0007 210001264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT Bộ dụng cụ lấy mẫu sử dụng một lần

Còn hiệu lực

54473 000.00.19.H29-210720-0004 210000128/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY CƯỜNG

Còn hiệu lực

54474 000.00.19.H29-210802-0024 210000572/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Hệ thống lượng giá chức năng vận động – Bản di động

Còn hiệu lực

54475 000.00.19.H29-210809-0013 210000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

54476 000.00.16.H05-210806-0001 210000012/PCBMB-BN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA BÌNH

Còn hiệu lực

54477 000.00.16.H05-210810-0001 210000011/PCBMB-BN

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH

Còn hiệu lực

54478 000.00.18.H56-210803-0001 210000015/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC Giường điện y tế, giường cơ y tế

Còn hiệu lực

54479 000.00.16.H23-210814-0001 210000016/PCBSX-HD

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54480 000.00.12.H19-210811-0001 210000043/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Kính bảo hộ

Còn hiệu lực