STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54501 18011746/HSCBMB-HN 180000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MỸ

Còn hiệu lực

54502 18011260/HSCBA-HN 180001558/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bồn rửa tay và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

54503 18011322/HSCBA-HN 180001559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

54504 18011323/HSCBA-HN 180001560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

54505 18011743/HSCBMB-HN 180000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực

54506 18011371/HSCBA-HN 180001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Cụm thuốc thử mô/tế bào

Còn hiệu lực

54507 18011372/HSCBA-HN 180001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy đọc và in mã số bệnh nhân (Máy đọc và in mã số bệnh nhân lên cassette, Máy đọc và in mã số bệnh nhân lên lam kính) cùng phụ kiện

Còn hiệu lực

54508 18011358/HSCBA-HN 180001563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ khám sản khoa

Còn hiệu lực

54509 18011359/HSCBA-HN 180001564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn soi đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

54510 18011364/HSCBA-HN 180001565/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực