STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54571 17008643/HSCBA-HN 170002287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống camera phẫu thuật

Còn hiệu lực

54572 17008828/HSCBA-HN 170002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khay chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54573 17008644/HSCBA-HN 170002289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống xe đẩy

Còn hiệu lực

54574 17008830/HSCBA-HN 170002290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây cao su dùng cho điện cực trung tính

Còn hiệu lực

54575 17008832/HSCBA-HN 170002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ chọc ối

Còn hiệu lực

54576 17008672/HSCBA-HN 170002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống nong mạch máu

Còn hiệu lực

54577 17008673/HSCBA-HN 170002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống garo đo huyết áp

Còn hiệu lực

54578 17008833/HSCBA-HN 170002294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đánh dấu núm vú

Còn hiệu lực

54579 17008834/HSCBA-HN 170002295/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ sinh thiết xương

Còn hiệu lực

54580 17008840/HSCBA-HN 170002296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực