STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54581 17008087/HSCBA-HCM 170002247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Hóa chất điện giải và nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

54582 17008034/HSCBA-HCM 170002248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDIPAL Máy nội soi chẩn đoán tai mũi họng

Còn hiệu lực

54583 17008076/HSCBA-HCM 170002249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng ca đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

54584 17008075/HSCBA-HCM 170002250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Phụ kiện phòng mổ

Còn hiệu lực

54585 17008074/HSCBA-HCM 170002251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ bảo quản ống nội soi

Còn hiệu lực

54586 17008073/HSCBA-HCM 170002252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy thiết bị y tế

Còn hiệu lực

54587 17008072/HSCBA-HCM 170002253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng trong y khoa

Còn hiệu lực

54588 17008068/HSCBA-HCM 170002254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Bồn rửa tay tiệt trùng

Còn hiệu lực

54589 17008088/HSCBA-HCM 170002255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

54590 17008090/HSCBA-HCM 170002256/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Halogen lamps, Ceramic Xenon Lamps

Còn hiệu lực