STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54601 000.00.17.H62-210630-0004 210000006/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

54602 000.00.17.H62-210630-0005 210000007/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

54603 000.00.10.H31-210720-0001 210000003/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MERCURY

Còn hiệu lực

54604 000.00.24.H49-210617-0001 210000009/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Gel bôi da

Còn hiệu lực

54605 000.00.19.H26-210719-0030 210001162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

54606 000.00.19.H26-210726-0032 210000335/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC CP

Còn hiệu lực

54607 000.00.19.H26-210727-0025 210000336/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PIA

Còn hiệu lực

54608 000.00.19.H26-210725-0005 210000337/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MEDITECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54609 000.00.19.H26-210726-0008 210001164/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động

Còn hiệu lực

54610 000.00.19.H26-210728-0015 210001165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Vật tư xét nghiệm giải phẫu bệnh tế bào

Còn hiệu lực