STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54611 18010469/HSCBA-HCM 180001483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

54612 18010472/HSCBA-HCM 180001484/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

54613 18011120/HSCBA-HN 180001352/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED BANH KẸP DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (FORCEPS, CLIP, CLAMP)

Còn hiệu lực

54614 18011121/HSCBA-HN 180001353/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ BANH, NÂNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (ELEVATOR, RETRACTOR, HOOK, SPATULAS, SPECULUM, SPREADER)

Còn hiệu lực

54615 18011122/HSCBA-HN 180001354/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED BƠM TIÊM VÀ PHỤ KIỆN DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (SYRINGE, NEEDLE)

Còn hiệu lực

54616 18011123/HSCBA-HN 180001355/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ CẮT, DAO, CÁN DAO, LƯỠI (BLADE) DÙNG TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

54617 18011124/HSCBA-HN 180001356/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT XƯƠNG

Còn hiệu lực

54618 18011125/HSCBA-HN 180001357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT, KHÁM SẢN KHOA

Còn hiệu lực

54619 18011128/HSCBA-HN 180001358/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT MẮT-TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

54620 18011126/HSCBA-HN 180001359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG VI PHẪU THUẬT (MICRO SURGERY)

Còn hiệu lực