STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54611 17008113/HSCBA-HCM 170002281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ Đèn đọc phim X quang

Còn hiệu lực

54612 17003220/HSCBSX-HCM 170000048/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT NÓN Y TẾ TIỆT TRÙNG (NÓN CON SÂU)

Còn hiệu lực

54613 17008089/HSCBA-HCM 170002282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Găng tay cao su dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54614 17007965/HSCBA-HCM 170002283/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ NASAL FRESH EXTREM

Còn hiệu lực

54615 17007964/HSCBA-HCM 170002284/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ NASAL FRESH

Còn hiệu lực

54616 17008057/HSCBA-HCM 170002285/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy định danh vi sinh

Còn hiệu lực

54617 17008127/HSCBA-HCM 170002286/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU ĐAI LƯNG ĐỠ BỤNG BẦU

Còn hiệu lực

54618 17008082/HSCBA-HCM 170002288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

54619 17008119/HSCBA-HCM 170002289/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết công suất cao

Còn hiệu lực

54620 17008120/HSCBA-HCM 170002290/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Cell free DNA collection tube

Còn hiệu lực