STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54621 17008081/HSCBA-HCM 170002291/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG PHÁT QUE THỬ THAI QUEENSTRIP VÀ QUE THỬ THAI QUICKSTRIP

Còn hiệu lực

54622 17008015/HSCBA-HCM 170002292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giá treo dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

54623 17008016/HSCBA-HCM 170002293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54624 17008118/HSCBA-HCM 170002294/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cu-vét sử dụng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

54625 17008114/HSCBA-HCM 170002295/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chất chuẩn máy dùng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

54626 17008116/HSCBA-HCM 170002296/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch đệm rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

54627 17008126/HSCBA-HCM 170002297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dụng cụ phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

54628 17007897/HSCBA-HCM 170002298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Máy đo khoảng cách đồng tử

Còn hiệu lực

54629 17007995/HSCBA-HCM 170002299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Biểu đồ kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

54630 17007603/HSCBA-HCM 170002300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Que chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực