STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54621 000.00.19.H26-210722-0015 210000339/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDCARE

Còn hiệu lực

54622 000.00.19.H26-210727-0021 210000340/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI

Còn hiệu lực

54623 000.00.19.H26-210730-0001 210001169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Dụng cụ khám Nha Khoa

Còn hiệu lực

54624 000.00.19.H26-210728-0019 210000341/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Còn hiệu lực

54625 000.00.19.H26-210802-0005 210000342/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VIMEDCO

Còn hiệu lực

54626 000.00.19.H26-210801-0004 210001170/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH Y TẾ

Còn hiệu lực

54627 000.00.19.H26-210730-0017 210001171/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

54628 000.00.19.H26-210730-0019 210001172/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Máy lọc khí sạch

Còn hiệu lực

54629 000.00.19.H26-210730-0015 210001173/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Máy xả khí sạch di động

Còn hiệu lực

54630 000.00.19.H26-210730-0013 210001174/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Máy khử khuẩn áp lực âm

Còn hiệu lực