STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54621 19005905/HSCBPL-BYT 200000033/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM

Còn hiệu lực

54622 19005917/HSCBPL-BYT 200000031/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực

54623 19005874/HSCBPL-BYT 200000035/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS

Còn hiệu lực

54624 170002901/HSCBPL-BYT 200000036/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN

Còn hiệu lực

54625 000.00.19.H29-200511-0011 200000171/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54626 000.00.19.H29-200615-0013 200000172/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54627 000.00.19.H29-200617-0004 200000983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Băng gạc vô trùng không thấm nước

Còn hiệu lực

54628 000.00.19.H26-200611-0009 200001088/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE Khẩu trang y tế N95

Còn hiệu lực

54629 000.00.19.H26-200611-0007 200001089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54630 000.00.19.H26-200618-0002 200001090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CKT Khẩu trang y tế ( Medical Mask )

Còn hiệu lực