STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54641 000.00.19.H29-200630-0008 200000200/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ quần áo bảo hộ y tế phòng dịch

Còn hiệu lực

54642 000.00.19.H29-200702-0001 200000165/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BK MEDICAL

Còn hiệu lực

54643 000.00.19.H29-200630-0004 200000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực

54644 000.00.19.H29-200621-0002 200001090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

54645 000.00.19.H29-200621-0003 200001091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54646 000.00.19.H29-200702-0007 200001092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DELATECH ÁO CHOÀNG Y TẾ

Còn hiệu lực

54647 000.00.19.H29-200701-0004 200000167/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS

Còn hiệu lực

54648 000.00.19.H29-200701-0006 200001093/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Đèn mổ treo trần (dùng trong nha khoa)

Còn hiệu lực

54649 000.00.19.H29-200702-0010 200001094/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BÀN MỔ KIÊM BÀN SANH- BÀN MỔ ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

54650 000.00.19.H29-200702-0008 200000201/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TMAX GENERAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực