STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54661 18010434/HSCBA-HCM 180001485/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG PHIM Y TẾ AGFA

Còn hiệu lực

54662 18010461/HSCBA-HCM 180001486/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Nôi trẻ sơ sinh lớn và phụ kiện

Còn hiệu lực

54663 18010463/HSCBA-HCM 180001487/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

54664 18010465/HSCBA-HCM 180001489/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

54665 18010468/HSCBA-HCM 180001490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hệ thống phân tích nhóm máu tự động AISEN 70

Còn hiệu lực

54666 18010475/HSCBA-HCM 180001494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Cáng đẩy bệnh nhân có nâng hạ bằng tay quay

Còn hiệu lực

54667 18010476/HSCBA-HCM 180001495/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Ghế ngồi y tá đa năng dùng điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

54668 18010477/HSCBA-HCM 180001496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Nôi trẻ sơ sinh và phụ kiện

Còn hiệu lực

54669 18010478/HSCBA-HCM 180001497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Nệm hơi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54670 18010479/HSCBA-HCM 180001498/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC xe đẩy bệnh nhân ngồi

Còn hiệu lực