STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54671 000.00.19.H26-200615-0009 200001126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54672 000.00.19.H26-200615-0010 200001127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Kính hiển vi

Còn hiệu lực

54673 000.00.19.H26-200616-0010 200001128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUPHARMA FLAMARIN Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

54674 000.00.19.H26-200616-0012 200001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp khảo sát bề mặt nhãn cầu

Còn hiệu lực

54675 000.00.19.H26-200511-0007 200000200/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

54676 000.00.19.H26-200619-0009 200001130/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIFA KHẨU TRANG Y TẾ KIM ANH PHARMA

Còn hiệu lực

54677 000.00.19.H26-200621-0001 200000140/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG SINH Nước xúc miệng

Còn hiệu lực

54678 000.00.19.H26-200619-0006 200001131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Dung dịch YARTSA

Còn hiệu lực

54679 000.00.19.H26-200623-0007 200001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Băng dán ống dẫn lưu (Cath Dressing)

Còn hiệu lực

54680 000.00.19.H26-200618-0008 200000141/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM DUNG DỊCH, HỖN DỊCH, KEM, GEL NHŨ TƯƠNG, BỘT, GÓI MUỐI VỆ SINH TAI MŨI HỌNG, RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực