STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54721 18000034/HSCBA-HNa 180000014/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFACO Băng dán y tế cá nhân

Còn hiệu lực

54722 18000307/HSCBA-TNg 180000002/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kìm tháo ghim

Còn hiệu lực

54723 18012378/HSCBA-HN 180002442/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SÁNG TẠO HOÀNG NGUYÊN Đèn mổ

Còn hiệu lực

54724 18012261/HSCBA-HN 180002440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm điện giải, điện cực và dung dịch

Còn hiệu lực

54725 18012255/HSCBA-HN 180002441/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực

54726 18000310/HSCBMB-ĐN 180000003/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Còn hiệu lực

54727 18000474/HSCBA-ĐN 180000056/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Giường y tế điều khiển điện 3 mô tơ

Còn hiệu lực

54728 18011467/HSCBA-HCM 180002469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Cổng nối kim tiêm/luồn_Safetouch Plug

Còn hiệu lực

54729 18011538/HSCBA-HCM 180002470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Đèn soi thanh quản và phụ kiện

Còn hiệu lực

54730 18011540/HSCBA-HCM 180002471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kéo phẫu thuật LEXER-BABY, cong, tù, kích thước 10cm

Còn hiệu lực