STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54751 18012292/HSCBA-HN 180002420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IVFTECH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

54752 18011868/HSCBMB-HN 180000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN XUÂN

Còn hiệu lực

54753 18012295/HSCBA-HN 180002421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ khoan, cưa điện - y tế

Còn hiệu lực

54754 18011867/HSCBMB-HN 180000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN

Còn hiệu lực

54755 18012309/HSCBA-HN 180002422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Bàn khám sản và đỡ đẻ

Còn hiệu lực

54756 18012287/HSCBA-HN 180002424/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Cáng cứu thương

Còn hiệu lực

54757 18012275/HSCBA-HN 180002425/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

54758 18012286/HSCBA-HN 180002426/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cứu thương

Còn hiệu lực

54759 18012277/HSCBA-HN 180002427/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG GHẾ THỦ THUẬT

Còn hiệu lực

54760 18012227/HSCBA-HN 180002428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM CỒN 70 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực