STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54811 000.00.19.H26-210809-0007 210001298/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

54812 000.00.10.H55-210807-0001 210000009/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế Dr.Green

Còn hiệu lực

54813 000.00.10.H55-210816-0001 210000004/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

54814 000.00.48.H41-210816-0001 210000002/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng Mik Maki

Còn hiệu lực

54815 000.00.48.H41-210816-0002 210000003/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng Dad & Mom

Còn hiệu lực

54816 000.00.48.H41-210816-0003 210000004/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng Nadaga

Còn hiệu lực

54817 000.00.48.H41-210803-0001 210000009/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TSG DENTAL

Còn hiệu lực

54818 000.00.19.H26-210815-0004 210001297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

54819 000.00.18.H24-210730-0001 210000006/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THỦY HẢI

Còn hiệu lực

54820 000.00.19.H26-210811-0015 210000403/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH VÀ XÂY LẮP VIỆT NAM

Còn hiệu lực