STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54821 18012324/HSCBA-HN 180002453/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Thang tường tập luyện

Còn hiệu lực

54822 18012318/HSCBA-HN 180002450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Ghế răng đơn giản

Còn hiệu lực

54823 18012263/HSCBA-HN 180002451/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy ly tâm mẫu

Còn hiệu lực

54824 18009142/HSCBMB-HCM 180000291/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG

Còn hiệu lực

54825 18011527/HSCBA-HCM 180002482/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM Đèn mổ ánh sáng LED

Còn hiệu lực

54826 18011549/HSCBA-HCM 180002483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Bộ dụng cụ khoan tạo vít trong chỉnh hình

Còn hiệu lực

54827 18011556/HSCBA-HCM 180002484/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54828 18011562/HSCBA-HCM 180002485/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo cá nhân trong suốt không thấm nước

Còn hiệu lực

54829 18000033/HSCBA-HNa 180000013/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFACO Băng dán y tế cá nhân

Còn hiệu lực

54830 18000034/HSCBA-HNa 180000014/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFACO Băng dán y tế cá nhân

Còn hiệu lực