STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54841 18011545/HSCBA-HCM 180002473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP KIM LUỒN TĨNH MẠCH (PRIMAFLON)

Còn hiệu lực

54842 18011552/HSCBA-HCM 180002475/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Túi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

54843 18011553/HSCBA-HCM 180002476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Dụng cụ phẩu thuật thăm khám sản, phụ khoa

Còn hiệu lực

54844 18011554/HSCBA-HCM 180002477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đèn mổ di động và phụ kiện

Còn hiệu lực

54845 18011555/HSCBA-HCM 180002478/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Dụng cụ phẫu thuật hở

Còn hiệu lực

54846 18011541/HSCBA-HCM 180002479/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP DÂY TRUYỀN MÁU

Còn hiệu lực

54847 18011338/HSCBA-HCM 180002480/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy đọc

Còn hiệu lực

54848 18011339/HSCBA-HCM 180002481/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy rửa

Còn hiệu lực

54849 18009145/HSCBMB-HCM 180000290/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VLANDCO

Còn hiệu lực

54850 18009144/HSCBMB-HCM 180000289/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG LÂM

Còn hiệu lực