STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54851 18001276/HSCBA-BD 180000080/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Rider (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54852 18001277/HSCBA-BD 180000081/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe lăn điện Inspire (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54853 18001278/HSCBA-BD 180000082/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe lăn điện Vital (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54854 18001279/HSCBA-BD 180000083/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Miracle (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54855 18001280/HSCBA-BD 180000084/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Omega (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54856 18001282/HSCBA-BD 180000086/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Runner (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54857 18001281/HSCBA-BD 180000085/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Power (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

54858 18011863/HSCBMB-HN 180000337/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54859 18012292/HSCBA-HN 180002420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IVFTECH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

54860 18011868/HSCBMB-HN 180000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN XUÂN

Còn hiệu lực