STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54901 000.00.19.H29-210222-0009 210000030/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH 1LIFE

Còn hiệu lực

54902 000.00.19.H26-210304-0036 210000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

54903 000.00.19.H26-210304-0035 210000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

54904 000.00.19.H26-210203-0011 210000001/PCBSX-BV

CÔNG TY TNHH WAVA Găng tay y tế

Còn hiệu lực

54905 000.00.24.H49-210112-0001 210000001/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Gel bôi da Hemono Gel

Còn hiệu lực

54906 000.00.16.H02-210224-0001 210000002/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ THÀNH AN

Còn hiệu lực

54907 000.00.04.G18-210202-0001 210057GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54908 000.00.07.H03-210127-0003 210000001/PCBMB-BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT THÀNH

Còn hiệu lực

54909 000.00.18.H56-201116-0001 210000004/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NHÂN VIỆT Giường 01 tay quay

Còn hiệu lực

54910 000.00.18.H56-201116-0002 210000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NHÂN VIỆT GIƯỜNG INOX

Còn hiệu lực