STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
541 000.00.19.H26-230105-0026 230000027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Tai nghe tim phổi ALKATO

Còn hiệu lực

542 000.00.19.H26-230105-0017 230000023/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

543 000.00.19.H26-230105-0012 230000022/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa.

Còn hiệu lực

544 000.00.17.H09-230103-0004 230000003/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

545 000.00.17.H09-230103-0003 230000002/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Máy phân tích hoá học

Còn hiệu lực

546 000.00.17.H09-230103-0002 230000001/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

547 000.00.17.H09-221230-0004 230000004/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA XỊT CON VOI

Còn hiệu lực

548 000.00.17.H09-221230-0003 230000003/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA DẦU XANH CON VOI

Còn hiệu lực

549 000.00.17.H09-221230-0002 230000002/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA DẦU ĐỎ CON VOI

Còn hiệu lực

550 000.00.17.H09-230103-0001 230000001/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SỨC KHỎE VIỆT Khẩu trang y tế Trường Sinh

Còn hiệu lực