STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
541 000.00.19.H29-220614-0018 220002127/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

542 000.00.19.H29-220614-0017 220002126/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám nha khoa

Còn hiệu lực

543 000.00.19.H29-220614-0019 220002125/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám nha khoa

Còn hiệu lực

544 000.00.19.H29-220620-0006 220002124/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Cụm IVD xét nghiệm enzyme

Còn hiệu lực

545 000.00.19.H29-220530-0011 220002123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Cụm IVD xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

546 000.00.19.H29-220525-0011 220002122/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Cụm IVD xét nghiệm chất nền

Còn hiệu lực

547 000.00.04.G18-220608-0014 220002547/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Gel trị sẹo kèm dụng cụ xoa bóp

Còn hiệu lực

548 000.00.19.H29-220616-0020 220002121/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

549 000.00.19.H29-220617-0010 220001199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

550 000.00.19.H29-220616-0028 220001374/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực