STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
541 000.00.19.H26-230527-0002 230000941/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÁP Xịt họng

Còn hiệu lực

542 000.00.19.H26-230529-0010 230000940/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS GEL BÔI RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

543 000.00.16.H05-230526-0001 230000025/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch nhỏ mắt Avisla Dryeye

Còn hiệu lực

544 000.00.16.H05-230526-0002 230000024/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch nhỏ mắt Avisla Vitamin

Còn hiệu lực

545 000.00.16.H05-230525-0001 230000005/PCBSX-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch diệt khuẩn/khử khuẩn thiết bị/dụng cụ bệnh viện

Còn hiệu lực

546 000.00.04.G18-230530-0005 230000280/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Hormone nội tiết và peptide: GH, IGF-I, IGFBP-3

Còn hiệu lực

547 000.00.04.G18-230524-0005 230000004/PTVKT-BYT

NGUYỄN TRỌNG QUỲNH

Còn hiệu lực

548 000.00.04.G18-230530-0006 230000279/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, TCO2

Còn hiệu lực

549 000.00.19.H26-230510-0007 230000939/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bàn nâng hạ

Còn hiệu lực

550 000.00.04.G18-230517-0001 230000003/PTVKT-BYT

TRẦN PHƯỚC QUANG

Còn hiệu lực