STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55011 17008016/HSCBA-HCM 170002293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

55012 17008118/HSCBA-HCM 170002294/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cu-vét sử dụng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

55013 17008114/HSCBA-HCM 170002295/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chất chuẩn máy dùng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

55014 17008116/HSCBA-HCM 170002296/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch đệm rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

55015 17008126/HSCBA-HCM 170002297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dụng cụ phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

55016 17007897/HSCBA-HCM 170002298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Máy đo khoảng cách đồng tử

Còn hiệu lực

55017 17007995/HSCBA-HCM 170002299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Biểu đồ kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

55018 17007603/HSCBA-HCM 170002300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Que chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

55019 17007719/HSCBA-HCM 170002301/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng keo có chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

55020 17008727/HSCBMB-HCM 170000516/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM

Còn hiệu lực