STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55021 18010909/HSCBA-HN 180001186/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG Theo chi tiết phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực

55022 18010910/HSCBA-HN 180001187/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Hệ thống máy li tâm

Còn hiệu lực

55023 18010911/HSCBA-HN 180001188/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Hệ thống máy li tâm

Còn hiệu lực

55024 18010912/HSCBA-HN 180001189/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN bộ mở khí quản

Còn hiệu lực

55025 18010914/HSCBA-HN 180001190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN VINH Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

55026 18010919/HSCBA-HN 180001191/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Máy trộn tế bào gốc với chất bảo quản và rã đông tự động

Còn hiệu lực

55027 18010920/HSCBA-HN 180001192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN VINH Bàn làm thủ thuật nhi

Còn hiệu lực

55028 18010921/HSCBA-HN 180001193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AN VINH Bàn khám bệnh (người lớn, trẻ em)

Còn hiệu lực

55029 18010922/HSCBA-HN 180001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

55030 18010923/HSCBA-HN 180001195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THÀNH PHÁT Dao mổ điện

Còn hiệu lực