STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55021 000.00.04.G18-210719-0020 210159GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55022 000.00.04.G18-210731-0010 210158GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM/ IgG kháng vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55023 000.00.19.H26-210802-0007 210000357/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55024 000.00.19.H26-210802-0025 210001196/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng ANDComax SPRAY

Còn hiệu lực

55025 000.00.19.H26-210802-0021 210001197/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng Codimax SPRAY

Còn hiệu lực

55026 000.00.19.H26-210802-0023 210001198/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng Cordihen SPRAY

Còn hiệu lực

55027 000.00.19.H26-210804-0009 210001199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

55028 000.00.19.H26-210804-0008 210001200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Ống ly tâm

Còn hiệu lực

55029 000.00.19.H26-210803-0020 210000068/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Đóng gói, hoàn thiện găng tay y tế

Còn hiệu lực

55030 000.00.19.H26-210805-0003 210000358/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ỨNG DỤNG MED

Còn hiệu lực