STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55061 000.00.19.H26-210619-0004 210000873/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Nắp kín khí dùng cho chai nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

55062 000.00.19.H26-210619-0003 210000874/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Đĩa nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

55063 000.00.19.H26-210619-0002 210000875/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Ống bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

55064 000.00.19.H26-210619-0001 210000876/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Chai nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

55065 000.00.19.H26-210622-0004 210000877/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TELAVIE VIỆT NAM Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

55066 000.00.19.H26-210623-0009 210000878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế không bột, dùng một lần

Còn hiệu lực

55067 000.00.19.H26-210623-0010 210000879/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

55068 000.00.19.H26-210621-0005 210000880/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

55069 000.00.19.H26-210619-0008 210000220/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

55070 000.00.19.H26-210621-0001 210000222/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TQT

Còn hiệu lực