STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55101 000.00.19.H26-210205-0005 210000160/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ Tròng kính (Cận, Viễn, Loạn)

Còn hiệu lực

55102 000.00.19.H26-210204-0010 210000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

55103 000.00.19.H26-210204-0011 210000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

55104 000.00.19.H26-210202-0004 210000163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH THANH LỊCH Tròng mắt kính Plastic

Còn hiệu lực

55105 000.00.19.H26-210115-0001 210000154/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIVA VIỆT NAM Khẩu trang y tế Mona

Còn hiệu lực

55106 000.00.19.H26-201203-0013 210000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Sinh hiển vi khám mắt cầm tay và phụ kiện

Còn hiệu lực

55107 000.00.19.H26-210118-0001 210000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Test thử Opaster' Anios

Còn hiệu lực

55108 000.00.19.H26-210118-0003 210000157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Test thử Steranios 2%

Còn hiệu lực

55109 000.00.19.H26-210118-0002 210000158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Test thử Anioxyde 1000

Còn hiệu lực

55110 000.00.12.H19-210205-0003 210000002/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA RƠ LƯỠI ĐÔNG FA 3 CON NAI

Còn hiệu lực