STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55161 18010182/HSCBA-HCM 180001217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm dò, nong, vén, bóc tách và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

55162 18010183/HSCBA-HCM 180001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm khám tai mũi họng và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

55163 18010184/HSCBA-HCM 180001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm khám, chẩn đoán và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

55164 18010185/HSCBA-HCM 180001220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thắt trĩ, hậu môn các loại

Còn hiệu lực

55165 18010186/HSCBA-HCM 180001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ tiếp liệu, bảo quản, đựng dụng cụ các loại

Còn hiệu lực

55166 18010187/HSCBA-HCM 180001222/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Hộp đựng, bảo quản, hấp dụng cụ và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

55167 18010188/HSCBA-HCM 180001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

55168 18010189/HSCBA-HCM 180001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mang kim các loại

Còn hiệu lực

55169 18010190/HSCBA-HCM 180001225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mô, tổ chức trong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

55170 18010191/HSCBA-HCM 180001226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp tiếp liệu, bông gạc, săng các loại

Còn hiệu lực