STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55201 000.00.19.H26-210710-0004 210000263/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SMART TRENDS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55202 000.00.19.H26-210710-0001 210000264/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ BỀN VỮNG

Còn hiệu lực

55203 000.00.19.H26-210709-0014 210000265/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VIỆT LONG

Còn hiệu lực

55204 000.00.19.H26-210710-0002 210000266/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI

Còn hiệu lực

55205 000.00.17.H08-210705-0001 210000007/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

55206 000.00.16.H23-210526-0001 210000002/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN

Còn hiệu lực

55207 000.00.19.H17-210607-0001 210000009/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Hệ thống ghế và thiết bị nha khoa đi kèm (bright Alone)

Còn hiệu lực

55208 000.00.04.G18-210705-0009 210111GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55209 000.00.19.H26-210628-0011 210000955/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Giường bệnh nhân điều khiển bằng tay quay

Còn hiệu lực

55210 000.00.19.H26-210625-0007 210000956/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực