STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55241 18009830/HSCBA-HN 180000266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 2A Miếng dán chai chân

Còn hiệu lực

55242 18011527/HSCBMB-HN 180000032/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HOÀNG YẾN MEDITECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55243 18009883/HSCBA-HN 180000267/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Vật tư khoa tiết niệu

Còn hiệu lực

55244 18009915/HSCBA-HN 180000271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

55245 18009917/HSCBA-HN 180000272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

55246 18011532/HSCBMB-HN 180000033/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM

Còn hiệu lực

55247 18011536/HSCBMB-HN 180000034/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

55248 18009940/HSCBA-HN 180000274/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 2A Miếng dán cai thuốc lá

Còn hiệu lực

55249 18009941/HSCBA-HN 180000275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 2A Miếng dán nóng giảm đau

Còn hiệu lực

55250 18009942/HSCBA-HN 180000276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 2A Miếng dán giảm đau bụng kinh

Còn hiệu lực