STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55251 18009943/HSCBA-HN 180000277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 2A Miếng dán giảm béo

Còn hiệu lực

55252 18000003/HSCBA-PT 180000001/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường Bệnh , Cáng vận chuyển bệnh nhân , Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

55253 18001194/HSCBA-BD 180000015/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

55254 18001195/HSCBA-BD 180000016/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Sewn Bag-Dome bag/Túi trùm có may dây thun

Còn hiệu lực

55255 18001196/HSCBA-BD 180000017/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Band Bag/Túi trùm có may dây thun ngay miệng túi

Còn hiệu lực

55256 18001197/HSCBA-BD 180000018/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Closed camera system drape/Túi trùm hệ thống closed camera

Còn hiệu lực

55257 18001198/HSCBA-BD 180000019/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Laser camera drape/Túi trùm laser camera

Còn hiệu lực

55258 18001199/HSCBA-BD 180000020/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Ultrasound Probe drape with gel/Túi trùm đầu dò có gel

Còn hiệu lực

55259 18001200/HSCBA-BD 180000021/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Ultrasound Probe drape/Túi trùm đầu dò

Còn hiệu lực

55260 18001201/HSCBA-BD 180000022/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Flouroscope Drape + Gray Foot Switch + Fitted Band Bag/Túi trùm máy huỳnh quang, Gray Foot Switch, Fitted Band Bag

Còn hiệu lực