STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55271 000.00.04.G18-200427-0001 20000147CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế DR OH (MEDICAL MASK DR OH)

Còn hiệu lực

55272 000.00.04.G18-200515-0006 20000146CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

55273 000.00.04.G18-200511-0003 20000145CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂY SÀI GÒN Khẩu trang y tế thông thường (Medical Mask)

Còn hiệu lực

55274 000.00.04.G18-200515-0007 20000144CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3F VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

55275 000.00.04.G18-200519-0003 20000143CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IN, ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI ĐỨC TRƯỜNG Khẩu trang y tế Song Hương( Song Huong medical Mask)

Còn hiệu lực

55276 000.00.04.G18-200519-0013 20000142CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG TÂN THIÊN NHIÊN Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer medical mask)

Còn hiệu lực

55277 000.00.04.G18-200512-0009 20000141CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO Khẩu trang y tế Khatraco ( Khatraco medical masks)

Còn hiệu lực

55278 000.00.04.G18-200520-0001 20000140CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG Bộ bảo hộ phòng dịch - Isolation Protective Clothing

Còn hiệu lực

55279 000.00.04.G18-200519-0018 20000139CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM Khẩu trang y tế / medical masks

Còn hiệu lực

55280 000.00.04.G18-200519-0021 20000138CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực