STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55281 000.00.16.H23-210627-0001 210000036/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55282 000.00.07.H27-210705-0001 210000001/PCBSX-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55283 000.00.19.H29-210603-0009 210000487/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ vặn dùng trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực

55284 000.00.19.H29-210604-0010 210000488/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

55285 000.00.19.H29-210604-0011 210000489/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

55286 000.00.19.H29-210604-0012 210000490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

55287 000.00.19.H29-210605-0002 210000491/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Máy tách chiết DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

55288 000.00.19.H29-210612-0004 210000492/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN Găng tay cao su y tế 240 mm không bột

Còn hiệu lực

55289 000.00.19.H29-210622-0015 210000493/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là linh kiện, phụ kiện dùng kết nối hệ thống phân tích sinh hóa miễn dịch vào hệ thống tiền phân tích

Còn hiệu lực

55290 000.00.19.H29-210622-0016 210000494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ kit nâng cấp máy điện giải ISE

Còn hiệu lực