STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55291 18011985/HSCBA-HN 180002213/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Lưỡi banh soi

Còn hiệu lực

55292 18011984/HSCBA-HN 180002214/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Panh kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

55293 18012039/HSCBA-HN 180002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Vật tư và hóa chất dùng cho Giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

55294 18011972/HSCBA-HN 180002216/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Gương phẫu thuật đội đầu

Còn hiệu lực

55295 18012017/HSCBA-HN 180002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

55296 18012013/HSCBA-HN 180002218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai kéo giãn điều trị đau cổ

Còn hiệu lực

55297 18012015/HSCBA-HN 180002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Nẹp hơi hỗ trợ cổ tay

Còn hiệu lực

55298 18012011/HSCBA-HN 180002220/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Họ ống nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

55299 18012014/HSCBA-HN 180002221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai kéo giãn điều trị đau khớp gối

Còn hiệu lực

55300 18012061/HSCBA-HN 180002222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Carmellin 1%

Còn hiệu lực