STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55301 000.00.19.H26-210114-0002 210000053/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VICTOR LE HOLDING

Còn hiệu lực

55302 000.00.19.H26-210204-0004 210000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH Điện cực dán điện tim (các loại)

Còn hiệu lực

55303 000.00.19.H26-210219-0007 210000199/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ Tròng kính (Cận, Viễn, Loạn)

Còn hiệu lực

55304 000.00.19.H26-210218-0007 210000200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Súng phun bột lấy dấu răng

Còn hiệu lực

55305 000.00.19.H26-210218-0008 210000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Chất lấy dấu

Còn hiệu lực

55306 000.00.19.H26-210222-0013 210000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

55307 000.00.19.H26-210222-0006 210000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY EVA CARE

Còn hiệu lực

55308 000.00.19.H29-210218-0003 210000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Cáng y tế / cứu thương

Còn hiệu lực

55309 000.00.19.H29-210206-0002 210000099/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất tách chiết

Còn hiệu lực

55310 000.00.19.H26-210206-0002 210000189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối

Còn hiệu lực