STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55311 18011307/HSCBA-HCM 180002247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT SÁP NHA KHOA

Còn hiệu lực

55312 18011304/HSCBA-HCM 180002248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT NAM AT Alpha

Còn hiệu lực

55313 18011306/HSCBA-HCM 180002249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Bàn mổ đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

55314 18011204/HSCBA-HCM 180002252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Máy xét nghiệm G6PD (CareSTART G6PD Biosensor Analyzer), Chất chuẩn CareSTART G6PD Biosensor Control Level I, Chất chuẩn CareSTART G6PD Biosensor Control Level II

Còn hiệu lực

55315 18010950/HSCBA-HCM 180002253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Máy đổ khuôn vùi mô

Còn hiệu lực

55316 18010886/HSCBA-HCM 180002254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Máy nhuộm lam tự động

Còn hiệu lực

55317 18010880/HSCBA-HCM 180002255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Máy dán lam tự động

Còn hiệu lực

55318 18011303/HSCBA-HCM 180002256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

55319 18011179/HSCBA-HCM 180002257/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KHÔI NGUYÊN Dụng cụ chuyên dụng thiết bị y tế Instruments

Còn hiệu lực

55320 18011342/HSCBA-HCM 180002258/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực