STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55311 000.00.19.H29-200525-0012 200000860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Miếng cầm máu mũi Sida-cel các cỡ ( PVA NASAL DRESSINGS with or without airtube, gauze, string)

Còn hiệu lực

55312 000.00.19.H29-200526-0003 200000861/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực

55313 000.00.19.H29-200527-0005 200000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT -NGA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

55314 000.00.19.H29-200528-0005 200000138/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

55315 000.00.19.H29-200517-0003 200000139/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIJAMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55316 000.00.19.H29-200504-0031 200000862/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55317 000.00.19.H29-200504-0032 200000863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

55318 000.00.19.H29-200504-0010 200000864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

55319 000.00.19.H29-200504-0034 200000865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

55320 000.00.19.H29-200504-0011 200000866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực