STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55341 18009084/HSCBA-HCM 180000186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dũa phẫu thuật

Còn hiệu lực

55342 18009085/HSCBA-HCM 180000187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ đục phẫu thuật

Còn hiệu lực

55343 18009086/HSCBA-HCM 180000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kiềm phẫu thuật

Còn hiệu lực

55344 18009089/HSCBA-HCM 180000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim bơm tiêm phẫu thuật

Còn hiệu lực

55345 18000717/HSCBSX-BD 180000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

55346 18009038/HSCBA-HCM 180000139/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ banh y tế

Còn hiệu lực

55347 18009021/HSCBA-HCM 180000140/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Cáp quang và que sáng

Còn hiệu lực

55348 18009037/HSCBA-HCM 180000141/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ thìa nạo y tế

Còn hiệu lực

55349 18009035/HSCBA-HCM 180000142/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

55350 18009024/HSCBA-HCM 180000143/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Nòng trong cho phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực