STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55361 000.00.19.H26-210622-0009 210000231/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55362 000.00.19.H26-210608-0006 210000232/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

55363 000.00.19.H26-210611-0006 210000233/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CULLINAN

Còn hiệu lực

55364 000.00.19.H26-210625-0004 210000234/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (HAPHARCO)

Còn hiệu lực

55365 000.00.19.H26-210624-0005 210000905/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Nước súc miệng

Còn hiệu lực

55366 000.00.19.H26-210625-0011 210000906/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

55367 000.00.19.H26-210626-0001 210000907/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bao giày phòng dịch

Còn hiệu lực

55368 000.00.19.H26-210625-0017 210000908/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

55369 000.00.19.H26-210416-0002 210000235/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 186

Còn hiệu lực

55370 000.00.19.H26-210628-0004 210000236/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THÀNH

Còn hiệu lực