STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55371 000.00.19.H26-210628-0002 210000237/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

Còn hiệu lực

55372 000.00.19.H26-210626-0003 210000909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

55373 000.00.19.H26-210626-0004 210000910/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

55374 000.00.19.H26-210625-0013 210000239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực

55375 000.00.19.H26-210629-0001 210000911/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

55376 000.00.19.H26-210629-0019 210000912/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo liền quần + bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ)

Còn hiệu lực

55377 000.00.19.H26-210629-0018 210000913/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo liền quần + bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ)

Còn hiệu lực

55378 000.00.19.H26-210630-0001 210000917/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH Y TẾ

Còn hiệu lực

55379 000.00.19.H26-210622-0001 210000918/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi Nebusal spray 0,9%

Còn hiệu lực

55380 000.00.19.H26-210701-0017 210000919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực