STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55371 18009010/HSCBA-HCM 180000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Máy Tập Phục Hồi Chức Năng Cho Chi Trên, Chi Dưới

Còn hiệu lực

55372 18009018/HSCBA-HCM 180000129/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Túi chườm lạnh

Còn hiệu lực

55373 18009016/HSCBA-HCM 180000130/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

55374 18009017/HSCBA-HCM 180000131/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Kẹp lấy dị vật

Còn hiệu lực

55375 18009014/HSCBA-HCM 180000132/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bình dẫn lưu vết thương kín số

Còn hiệu lực

55376 18009013/HSCBA-HCM 180000133/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống dẫn lưu màng phổi số

Còn hiệu lực

55377 18009015/HSCBA-HCM 180000134/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

55378 17008517/HSCBA-HCM 180000135/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XIN Phim X Quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

55379 18008964/HSCBA-HCM 180000136/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI THỤY AN QUE THỬ PEROXIDE DIAQUANT®

Còn hiệu lực

55380 18009000/HSCBA-HCM 180000111/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất, điện cực, phụ kiện và vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực